ElektroSystem SK, s. r. o. ElektroSystem SK, s. r. o.

odbyt@elektrosystem.sk

0903 292 678

KontaktElektroSystem SK s.r.o.


A. Hlinku 1448/50A, byt č. 2

914 01, Trenčianska Teplá

Slovensko


+421 903 292 678

odbyt@elektrosystem.sk

IČO: 36306096

IČ DPH: SK2020176048

zapísaný: OR na OS Trenčín, vl. č. 11276/R

banka: ČSOB a.s., Vajanského 3, 912 50 Trenčín, SR

číslo účtu: 511025533/7500

IBAN: SK27 7500 0000 0005 1102 5533

SWIFT: CEKOSKBX

ElektroSystem Zlín s.r.o.


Třída 3. května 910

763 02 Zlín - Malenovice

Česko


+420 57 76 351 83

+420 57 76 356 35

+421 903 292 678

odbyt@elektrosystem.cz

www.elektrosystem.cz


Dôležité upozornenie: upravte si prosím aktuálnu adresu podľa nového výpisu z obchodného registra!

ČRIČO: 49449770

DIČ: CZ49449770

zapísaný: KOS Brno,C/12649 z dňa 3. 12. 1991

banka: ČSOB a.s., Vajanského 3, Trenčín, SR

číslo účtu: 4006793724/7500

IBAN: SK36 7500 0000 0040 0679 3724

SWIFT: CEKOSKBX