ElektroSystem SK, s. r. o. ElektroSystem SK, s. r. o.

odbyt@elektrosystem.sk

0903 292 678

Elektroinštalačné lišty a príslušenstvo, mini kanály, parapetný systém, podlahové lišty Elektroinštalačné lišty a príslušenstvo, mini kanály, parapetný systém, podlahové lišty

Žľaby podlahové, elektroinštalačné lišty

Podlahové lišty slúžia na vedenie malého počtu vodičov k jednotlivým priestorom ako napríklad prívody k pracovným stolom, rozvody dátových sietí a podobne. Lišty je možné montovať na podlahu, steny alebo stropy miestností. Podlahové žľaby 3-komorové majú špeciálnu konštrukciu odolávajúcu zvýšenému zaťaženiu. Štandardná vyrábaná dĺžka líšt je 2 m. Materiál je samozhášavý termoplastický materiál odolný vysokým teplotám, chemickým vplyvom a s vysokou odolnosťou voči UV žiareniu. Rozmerová stabilita je v rozmedzí teplôt od -20°C až +60°C. Nárazová odolnosť 6 Joulov.

Elektroinštalačné lišty sú určené na uloženie elektrických káblov, telefónnych sietí a ďalších rozvodov a ich ochranu proti mechanickému poškodeniu a vplyvom prostredí. Lišty je možné upevňovať na nevodivom i vodivom podklade pomocou skrutiek alebo lepením. Lišty sú vyrobené z húževnatého PVC, stupeň horľavosti B ťažko horľavý, stredne a vysoko mechanicky odolné, s UV filtrom, chemicky odolné. Pracovná teplota od -5°C do +60°C. Delia sa rezaním alebo strihaním. Konštrukcia zámku profilu žľabu a veka zaisťuje spoľahlivé a pevné spojenie i pri viacnásobnom demontovaní veka. Lišty sa vyrábajú v rôznych farebných imitáciách, pričom technické parametre sú rovnaké ako u líšt v bielom vyhotovení. Pre jednoduchšiu inštaláciu majú lišty na spodnej strane montážne otvory. Štandardná vyrábaná dĺžka líšt je 2 m.