ElektroSystem SK, s. r. o. ElektroSystem SK, s. r. o.

odbyt@elektrosystem.sk

0903 292 678

Kopp prenosné prúdové chrániče bez kábla, s káblom

Mobilné osobné ochranné prostriedky - prúdové chrániče PRCD-S

PRCD-S je elektrické zariadenie zabezpečujúce elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k takzvanému poruchovému prúdu. Vkladá sa medzi sieťové napájanie a spotrebiče, prípadne prenosné elektrické náradie na stavbách, dielňach a pod. Slúži ako ochrana v prípade ich používania v starších rozvodoch so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom (vlhké prostredie, sociálne zariadenia, kúpeľne a pod.). Chráni pred priamym a nepriamym dotykom, pred požiarom spôsobeným zvodovým prúdom i pred poškodením prístrojov zvodovým prúdom. Napríklad:

  • 196200015 PRCD-S chránič/šnúrový vyp. PRCDS 16 A/0.03/IP54 (bez kábla) 30 mA
  • 141891010 PRCD-S chránič/šnúrový vyp. PRCDS 16 A/0.01/IP54 (s káblom 3,6 m) 10 mA